Kampaň Európskej komisie o význame poľnohospodárstva: „Starostlivosť o naše korene“ zo dňa 14.10.2013

Európska komisia dňa 14.10.2013 začala komunikačnú kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o význame poľnohospodárstva v našom každodennom živote - a rolu, ktorú v nej zohráva spoločná poľnohospodárska politika ( SPP ).

V rámci novej SPP s názvom " Starostlivosť o naše korene " , bude kampaň progresívne spustená na obdobie rokov 2013-2014 vo všetkých členských štátoch EÚ , a bude podporená  udalosťami, audiovizuálnym materiálom, on-line publikáciami.

Kampaň bola pripravená na základe prieskumu cieľovej skupiny, ktorý preukázal, že väčšina mestskej mladej populácie sa cíti odpojená od vidieckeho života a poľnohospodárstva , aj keď ich korene sú často tam.

Prvé ukážky vizuálnej identity kampane prebehli v Bruseli v nedeľu 22. septembra 2013 počas akcie " Občiansky dialóg " udalosti, ktorú hostil európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş na výročnom podujatí " Farma v meste".

V rozhovore, komisár Dacian Cioloş uviedol : " Táto kampaň je príležitosť, ako upozorniť na súčasné plody práce poľnohospodárov, ktoré sú v našom každodennom živote. Za jedlom, ktoré jeme, za oblečením, ktoré nosíme, za krajinou ktorú si užívame, je často tvrdá práca poľnohospodárov. Po politických rokovaniach o reforme SPP, dúfame, že sa preukáže, ako európska politika bude aj naďalej hrať významnú úlohu v budúcnosti, a to nielen v zabezpečovaní potravín, ale aj pre zachovanie prírodných zdrojov a zachovanie života na vidieku - a že má zmysel odmeňovať poľnohospodárov za tieto široké výhody, ktoré poskytujú pre spoločnosť. "

Link na webovú stránku kampane:

 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_en.htm

File: