Naša návšteva Európskeho parlamentu a Európskej komisie v Bruseli

V dňoch  21.  –  23.  Mája  2013  sa  naši  členovia  zúčastnili návštevy  Európskeho  parlamentu a Európskej komisie v Bruseli. V rámci  nášho  zaujímavého programu, ktorý  organizovalo Zastúpenie Európskej  komisie  na  Slovensku,  sme  sa  stretli  s podpredsedom  európskej  komisie  –  slovenským Eurokomisárom  pre  medziinštitucionálne  vzťahy  a  administratívu pánom  Marošom  Ševčovičom. Našou  hlavnou  úlohou  zo  stretnutí  a  prezentácií  bolo  získať informácie  o novom  pripravovanom programovom  období  2014-2020,  čo  sa  nám  čiastočne  aj podarilo.  Po  schválení  nového programovacieho  obdobia,  čo  sa  udeje  na  jeseň  tohto  roka, Vás  budeme  včas  informovať  v rámci našich školení.