Oznámenie MPRV SR o sumách sadzieb priamych platieb na rok 2014

Dňa 26. 11. 2014 boli vo Vestníku MPRV SR zverejnené Oznámenie o sumách sadzieb priamych platieb na rok 2014.

Materiál sa nachádza v prílohe.

File: