Oznamujeme

PPA v piatok 21. 03. 2014 zverejnila na svojej stránke „Výzvu na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem“

 

Text výzvy spolu so všetkými potrebnými prílohami nájdete na stránke PPA v sekcii  PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Výzvy / Opatrenie 1. 1