POZVÁNKA K SLEDOVANIU TELEVÍZNEJ RELÁCIE

Pomoc vidieku – záujmové združenie občanov Lučenec, Vás touto cestou informuje, že v spolupráci s TV TA3, v rámci schváleného projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka, pripravilo 2 televízne dokumenty s názvom:  Inovačné technológie v potravinárstve.

Televízne dokumenty budú vysielané v nasledovných dňoch a časoch v TV TA3:

 

Časť 1

Premiéra         pondelok         9.2.      17:50

Repríza 1        štvrtok             12.2.    17:20

Repríza 2        sobota             14.2.    10:20

 

Časť 2

Premiéra         pondelok         16.2.    17:50

Repríza 1        štvrtok             19.2.    17:20

Repríza 2        sobota             21.2.    10:20

 

Veríme, že si nájdete priestor pozrieť si uvedené dokumenty.

Váš prípadný názor na vzhliadnuté relácie bude pre nás prínosom.

 

S pozdravom

Bronislava Nyestová

Pomoc vidieku Lučenec