POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR

Milí priatelia,

 

chceli by sme Vám dať do pozornosti a doporučiť informačný seminár na tému :

 

"Legislatíva a podpora výroby potravín a ich priameho

predaja v slovensko maďarskom pohraničí",

 

ktorý organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum -

Výskumný ústav potravinársky Bratislava v termínoch:

 

Slovenské Nové Mesto              termín konania: /10.9.2014/

Veľký Krtíš                                 termín konania : /11.9.2014/

Veľký Meder                                termín konania: /17.9.2014/

 

Cieľom informačného seminára je zlepšiť ekonomiku a zamestnanosť v poľnohospodárstve

v prihraničnej oblasti s Maďarskou republikou, zvýšiť bezpečnosť predávaných produktov, 

ich kvalitu a komunikáciu so spotrebiteľom, prispieť k zvýšeniu stupňa spracovania

poľnohospodárskych produktov a ich priamy predaj spotrebiteľovi, zlepšiť informovanosť

o platných predpisoch, skúsenostiach  a možnostiach podpory pre rozvoj drobnej výroby

a priameho predaja potravín v SR a MR.

 

Viac informácií, aj kontakt pre prihlásenie účasti, nájdete v priloženej pozvánke.

 

S pozdravom

 

Bronislava Nyesteová

Pomoc vidieku

File: