Využitie vidieka pre úspešné agropotravinárske podnikanie

Záujmové združenie Pomoc vidieku  Lučenec v dňoch 22.– 23. marca  2012  v hoteli Reduta v Lučenci zorganizovalo školenie z cyklu vzdelávacích aktivít prepre ľudí žijúcich na vidieku o možnostiach čerpania fondov EU z oblasti rozvoja turizmu a agroturizmu, ochrany životného prostredia, diverzifikácie poľnohospodárskych činností za účelom tvorby nových pracovných možností. Vzdelávacia aktivita má názov Využitie vidieka pre úspešné agropotravinárske podnikanie. Prinášame Vám niekoľko fotografií z podujatia.