Aktuálne problémy v Európskej únii

Koncom apríla sa zástupcovia nášho združenia Pomoc vidieku, zúčastnili na Štrbskom Plese v hoteli Panoráma, seminára organizovaného Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, s názvom Aktuálne problémy v Európskej únii, za účasti popredných predstaviteľov zastupujúcich Slovensko v Európskom parlamente  - Vladimír Maňka (europoslanec)  a  Európskej komisie - Dušan Chrenek (vedúci  Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku). Seminár bol zameraný na aktuálne problémy v EÚ a jej smer v plánovacom období 2014 - 2020.

O poznatkoch získaných na tomto seminári, Vás budeme informovať aj na našich školeniach. Z podujatia Vám prinášame pár fotografií.