Kontakt

Pomoc vidieku - záujmové združenie občanov
 
Prevádzka Lučenec
Petófiho 29
984 01  Lučenec
 
Prevádzka Bratislava
Tomášikova 50E
831 04  Bratislava Nové Mesto  (Koloseo)
 
Bronislava Nyesteová
prezidentka združenia
 

Image: 

sídlo kancelárie Rozvoja vidieka