Kategória - Cestovný ruch na vidieku

    Prinášame Vám článok uverejnený v časopise Gastro/Jeseň 2013, v ktorom Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky informuje o
    aktivitách v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

    Vo všeobecnosti pod pojmom vidiecky cestovný ruch chápeme využívanie voľného času na vidieku rôznymi rekreačnými činnosťami s možnosťou ubytovania na súkromí, v rodinných domoch alebo v účelových komerčných ubytovacích zariadeniach v tomto prostredí. Patria sem teda činnosti, ktoré sa približujú k službám charakterizujúcim cestovný ruch v spojení s prírodou.