Stránky

  Prinášame Vám článok uverejnený v časopise Gastro/Jeseň 2013, v ktorom Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky informuje o
  aktivitách v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.

  Vo všeobecnosti pod pojmom vidiecky cestovný ruch chápeme využívanie voľného času na vidieku rôznymi rekreačnými činnosťami s možnosťou ubytovania na súkromí, v rodinných domoch alebo v účelových komerčných ubytovacích zariadeniach v tomto prostredí. Patria sem teda činnosti, ktoré sa približujú k službám charakterizujúcim cestovný ruch v spojení s prírodou.

  Zoznam s priamym odkazom na právny predpis (kliknutím):

   

  Európska komisia začína verejnú konzultáciu návrhu nových pravidiel skupinovej výnimky pre štátnu pomoc v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach .

  Inštitúcie, orgány verejnej správy, organizácie, firmy a občania sú vítaní, aby predložili svoje príspevky do 19. novembra 2013.

  Súčasné tzv. Poľnohospodárske nariadenie o skupinových výnimkách ( " ABER " ) , kvôli čoskorému uplynutiu, umožňí členským štátom udeliť určité kategórie štátnej pomoci bez predchádzajúceho oznámenia Komisii.

  Európska komisia dňa 14.10.2013 začala komunikačnú kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o význame poľnohospodárstva v našom každodennom živote - a rolu, ktorú v nej zohráva spoločná poľnohospodárska politika ( SPP ).

  V rámci novej SPP s názvom " Starostlivosť o naše korene " , bude kampaň progresívne spustená na obdobie rokov 2013-2014 vo všetkých členských štátoch EÚ , a bude podporená  udalosťami, audiovizuálnym materiálom, on-line publikáciami.

  Európsky parlament, Rada ministrov EÚ a Európska komisia dosiahli dnes večer v niekoľkých otázkach reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (v rámci viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020), ktoré zostali otvorené potom, ako došlo v prípade reformy k politickej dohode na rokovaní 26. júna (pozri IP/13/613 a MEMO/13/621).

  Európsky parlament, Rada ministrov EÚ a Európska komisia dospeli k dohode o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2013. „Teším sa z tejto dohody, ktorá spoločnej poľnohospodárskej politike dáva nové smerovanie, v ktorom sa lepšie zohľadňujú očakávania, ktoré spoločnosť vyjadrila počas verejnej diskusie na jar 2010.

  V oblasti EURO INFOSERVISU, Vám bude Pomoc vidieku prinášať aktuálne informácie z diania v Európskom parlamente a Európskej komisii.

  Budeme Vás informovať o rokovaniach, zámeroch, zákonoch, týkajúcich sa EÚ, a Slovenska v oblasi agrárnej politiky.

  Budeme Vás zároveň informovať o grantových možnostiach smerujúcich pre Slovensko, ktoré sa budú posudzovať na Slovensku alebo priamo v Bruseli.

  Koncom apríla sa zástupcovia nášho združenia Pomoc vidieku, zúčastnili na Štrbskom Plese v hoteli Panoráma, seminára organizovaného Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, s názvom Aktuálne problémy v Európskej únii, za účasti popredných predstaviteľov zastupujúcich Slovensko v Európskom parlamente  - Vladimír Maňka (europoslanec)  a  Európskej komisie - Dušan Chrenek (vedúci  Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku). Seminár bol zameraný na aktuálne problémy v EÚ a jej smer v plánovacom období 2014 - 2020.