Rozhlasová relácia

Pomoc vidieku – záujmové združenie občanov, dňa 21.2.2009 začalo prostredníctvom rádia  Viva  vysielať novú rozhlasovú reláciu pod názvom ŽIVOT NA VIDIEKU, ktorá je projektom s názvom: Medializácia života vidieckeho obyvateľstva a propagácia výsledkov, ktoré dosiahli pôdohospodári a obyvatelia vidieka najmä v nepoľnohospodárskych činnostiach z opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie PRV 2007-2013.

Uvedená relácia je pravidelne vysielaná každú sobotu o 14.10 hod. na frekvenciách :

Banská Bystrica 106,6 MHz Dolný Kubín 87,9 MHz
Michalovce 99,0 MHz Prievidza 92,9 MHz
Banská Štiavnica 105,1 MHz Košice - mesto 95,7 MHz
Nitra 96,1 MHz Rožňava 101,4 MHz
Bratislava 101,8 MHz Košice 88,1 MHz
Orava 90,7 MHz Trenčín 105,5 MHz
Brezno 91,1 MHz Liptovský Mikuláš 91,1 MHz
Poprad 104,8 MHz Snina 88,5 MHz
Čadca 99,6 MHz Lučenec 96,0 MHz
Prešov 105,8 MHz Žilina 92,7 MHz
Martin 104,9 MHz    

 

Relácia vznikla za podpory EÚ , PRV SR 2007-2013 a zaoberá sa možnosťami čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Rozhlasová relácia