Školenia

  Záujmové združenie Pomoc vidieku  Lučenec, Vás srdečne pozýva na prvé školenie z cyklu vzdelávacích aktivít pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva zameraných na informovanie a vzdelávanie v rámci projektu: Skvalitnenie života a pracovných podmienok na vidieku – za účelom vytvárania nových pracovných príležitostí.

   

  Záujmové združenie Pomoc vidieku Lučenec, Vás srdečne pozýva na druhé školenie z cyklu vzdelávacích aktivít pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva, ktoré sa uskutoční sa v dňoch 19. a 20. apríla 2011, hotel Royal, Látky - Prašivá.

  Utorok dňa 19.04.2011

   

  Záujmové združenie Pomoc vidieku Lučenec, Vás srdečne pozýva na prvé školenie z cyklu: Vzdelávacie aktivity pre ľudí žijúcich na vidieku o možnostiach čerpania fondov EU, z oblasti rozvoja turizmu a agroturizmu, ochrana životného prostredia, diverzifikácia poľnohospodárskych činností za účelom tvorby nových pracovných možností Banskobystrického kraja.

   

  Vzdelávacia aktivita má názov Investícia do budúcnosti rozvoj obcí a regiónov a uskutoční sa v dňoch 24 a 25 mája 2011 v hoteli Reduta v Lučenci.

  PROGRAM ŠKOLENIA

  Záujmové združenie Pomoc vidieku Lučenec, Vás srdečne pozýva na druhé školenie z cyklu: Vzdelávacie aktivity pre ľudí žijúcich na vidieku o možnostiach čerpania fondov EU, z oblasti rozvoja turizmu a agroturizmu, ochrana životného prostredia, diverzifikácia poľnohospodárskych činností za účelom tvorby nových pracovných možností Banskobystrického kraja.

  Vzdelávacia aktivita má názov:

  Tradičné špeciality

   

  Záujmové združenie Pomoc vidieku Lučenec Vás srdečne pozýva na Školenie z cyklu: Vzdelávacie aktivity pre ľudí žijúcich na vidieku o možnostiach čerpania fondov EU, z oblasti rozvoja turizmu a agroturizmu, ochrana životného prostredia, diverzifikácia poľnohospodárskych Činností za účelom tvorby nových pracovných možností Vzdelávacia aktivita má názov Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a podnikateľských aktivít a uskutoční sa v dňoch 18. - 19. august 2011 v hoteli Karpatia v Humennom.

  PROGRAM ŠKOLENIA:

  štvrtok, dňa 18. augusta 2011

  Záujmové združenie Pomoc vidieku Lučenec Vás srdečne pozýva na Skolenie cyklu: Vzdelávacie aktivity pre ľudí žijúcich na vidieku o možnostiach Čerpania andov EU, z oblasti rozvoja turizmu a agroturizmu, ochrana životného prostredia, iverzifikácia poľnohospodárskych Činností za účelom tvorby nových pracovných ložností. Vzdelávacia aktivita má názov Efektívne partnerstvá v rozvoji obcí a uskutoční sa v dňoch 16.-17.augusta 2011 v hoteli Karpatia v Humennom.

   PROGRAM ŠKOLENIA:

   

  utorok, dňa 16. augusta 2011

  Záujmové združenie Pomoc vidieku  Lučenec, Vás srdečne pozýva na školenie z cyklu: Vzdelávacie aktivity pre ľudí žijúcich na vidieku o možnostiach čerpania fondov EU, z oblasti rozvoja turizmu a agroturizmu, ochrana životného prostredia, diverzifikácia poľnohospodárskych činností za účelom tvorby nových pracovných možností . Vzdelávacia aktivita má názov "Tvorba regionálnych produktov a ich ponuka vo vidieckom turizme" sa uskutoční sa v dňoch 2. a 3 novembra 2011 v priestoroch Hotela  AGRO Veľká Lomnica.

  Záujmové združenie Pomoc vidieku  Lučenec, Vás srdečne pozýva na školenie z cyklu vzdelávacích aktivít pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva zameraných na informovanie a vzdelávanie v rámci projektu: Skvalitnenie života a pracovných podmienok na vidieku – za účelom vytvárania nových pracovných príležitostí. Vzdelávacia aktivita má názov "Podnikateľské prostredie v poľnohospodárstve" a uskutoční sa v dňoch 1. –  2. februára 2012  v hoteli Reduta v Lučenci.

   

  Záujmové združenie Pomoc vidieku v Lučenci Vás srdečne pozýva na školenie z cyklu Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,  opatrenie 3.3 s názvom Vzdelávacie aktivity pre ľudí žijúcich na vidieku o možnostiach čerpania fondov EU z oblasti rozvoja turizmu a agroturizmu, ochrany životného prostredia, diverzifikácie poľnohospodárskych činností za účelom tvorby nových pracovných možností. Vzdelávacia aktivita má názov "Predaj farmárskych výrobkov konečnému spotrebiteľovi" a uskutoční sa v dňoch 30. a 31. januára 2012 v hoteli Reduta v Lučenci.

   

  Záujmové združenie Pomoc vidieku v Lučenci Vás srdečne pozýva na školenie z cyklu Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.3 s názvom Vzdelávacie aktivity pre ľudí žijúcich na vidieku o možnostiach čerpania fondov EU z oblasti rozvoja turizmu a agroturizmu, ochrany životného prostredia, diverzifikácie poľnohospodárskych činností za účelom tvorby nových pracovných možností. Vzdelávacia aktivita má názovVyužitie vidieka pre úspešné agropotravinárske podnikanie a uskutoční sa v dňoch 22.– 23. marca  2012 hotel  Reduta v Lučenci.

   

Stránky