V dňoch  21.  –  23.  Mája  2013  sa  naši  členovia  zúčastnili návštevy  Európskeho  parlamentu a Európskej komisie v Bruseli. V rámci  nášho  zaujímavého programu, ktorý  organizovalo Zastúpenie Európskej  komisie  na  Slovensku,  sme  sa  stretli  s podpredsedom  európskej  komisie  –  slovenským Eurokomisárom  pre  medziinštitucionálne  vzťahy  a  administratívu pánom  Marošom  Ševčovičom.

Tu nájdete videá z návštevy Justina Topoľského, s ktorým spolupracuje naše združenie, v podnikateľských subjektoch pôsobiacich na Slovenskom vidieku.

Podkylava 1
Podkylava 2
Podkylava 3

V oblasti EURO INFOSERVISU, Vám bude Pomoc vidieku prinášať aktuálne informácie z diania v Európskom parlamente a Európskej komisii.

Budeme Vás informovať o rokovaniach, zámeroch, zákonoch, týkajúcich sa EÚ, a Slovenska v oblasi agrárnej politiky.

Budeme Vás zároveň informovať o grantových možnostiach smerujúcich pre Slovensko, ktoré sa budú posudzovať na Slovensku alebo priamo v Bruseli.

Vo všeobecnosti pod pojmom vidiecky cestovný ruch chápeme využívanie voľného času na vidieku rôznymi rekreačnými činnosťami s možnosťou ubytovania na súkromí, v rodinných domoch alebo v účelových komerčných ubytovacích zariadeniach v tomto prostredí. Patria sem teda činnosti, ktoré sa približujú k službám charakterizujúcim cestovný ruch v spojení s prírodou.

Koncom apríla sa zástupcovia nášho združenia Pomoc vidieku, zúčastnili na Štrbskom Plese v hoteli Panoráma, seminára organizovaného Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, s názvom Aktuálne problémy v Európskej únii, za účasti popredných predstaviteľov zastupujúcich Slovensko v Európskom parlamente  - Vladimír Maňka (europoslanec)  a  Európskej komisie - Dušan Chrenek (vedúci  Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku). Seminár bol zameraný na aktuálne problémy v EÚ a jej smer v plánovacom období 2014 - 2020.

Zverejnený článok v  Roľníckych novínácách z workshopu  s názvom Vidiecka krajina, miesto kde ľudia žijú, pracujú  a oddychujú, konaného dňa 25.1.2013 v Inchebe, Expo Aréne Bratislava.

Článok v Hospodárskych novinách:

Záujmové združenie Pomoc vidieku v Lučenci pre Vás pripravilo školenie z cyklu Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.3 s názvom Vzdelávacie aktivity pre ľudí žijúcich na vidieku o možnostiach čerpania fondov EU z oblasti rozvoja turizmu a agroturizmu, ochrany životného prostredia, diverzifikácie poľnohospodárskych činností za účelom tvorby nových pracovných možností. Vzdelávacia aktivita má názov Aktuálne výzvy z PRV SR 2007 - 2013 zamerané na diverzifikáciu vidieka , ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28. - 29.

Záujmové združenie Pomoc vidieku v Lučenci pre Vás pripravilo školenie z cyklu vzdelávacích aktivít pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva zameraných na informovanie a vzdelávanie v rámci projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,  opatrenie 1.6 s názvom Skvalitnenie života a pracovných podmienok na vidieku – za účelom vytvárania nových pracovných príležitostí.

Prezentácie  prednášok zo  vzdelávacich aktivít , ktoré sa uskutočnili v dňoch 11. - 12. marca 2013 v penzióne vo Fričovciach a 15. - 18 apríla2013 v agropenzióne Adam Podlykava.

V dňoch  21.  –  23.  Mája  2013  sa  naši  členovia  zúčastnili návštevy  Európskeho  parlamentu a Európskej komisie v Bruseli. V rámci  nášho  zaujímavého programu, ktorý  organizovalo Zastúpenie Európskej  komisie  na  Slovensku,  sme  sa  stretli  s podpredsedom  európskej  komisie  –  slovenským Eurokomisárom  pre  medziinštitucionálne  vzťahy  a  administratívu pánom  Marošom  Ševčovičom.

 Záujmové združenie Pomoc vidieku z  Lučenca, Vás srdečne pozýva na školenie z cyklu vzdelávacích aktivít pre prvovýrobcov a spracovateľov produktov z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva zameraných na informovanie a vzdelávanie v rámci projektu: Skvalitnenie života a pracovných podmienok na vidieku – za účelom vytvárania nových pracovných príležitostí. Vzdelávacia aktivita má názov Aktuálne otázky slovenského poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, a uskutoční sa v dňoch 17. - 18 apríla2013  v agropenzióne Adam - Podkylava.

Pomoc Vidieku

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie došlo k mnohým a významným zmenám v legislatíve zameranej na rozvoj vidieka a poľnohospodárskej výroby.
Tieto zmeny si vyžiadali vytvorenie odborných konzultačných firiem a neziskových združení. Ich náplňou je sledovať legislatívu a možnosti získania finančných prostriedkov na rozvoj udržateľnej vidieckej ekonomiky a zlepšenie životného prostredia na vidieku, využívať prostriedky Európskej únie vo forme čerpania z fondov Európskej únie a zároveň informovať o zavádzaní nových noriem Európskej únie.

Stránky

Subscribe to Pomoc vidieku RSS