POMOCVIDIEKU

POMOCVIDIEKU.SK

O nás

POMOC VIDIEKU

Sme Záujmové združenie občanov POMOC VIDIEKU, ktoré vzniklo v roku 2006. 

 

Hlavná aktivita združenia je:

  • Podpora rozvoja menej rozvinutých regiónov: Prostredníctvom projektov, programov a iniciatív, ktoré pomáhajú obyvateľstvu a komunitám zlepšovať kvalitu života.
  • Edukácia a osvetové činnosti: Poskytovanie vzdelávacích programov, seminárov a workshopov pre obyvateľov, aby získali nové zručnosti a poznatky, ktoré im umožnia lepšie sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam.
  • Rozvoj komunitných projektov: Organizovanie projektov a aktivít, ktoré posilňujú spoločenstvá, vrátane kultúrnych a sociálnych podujatí, ktoré pomáhajú budovať silné väzby medzi obyvateľmi.
  • Ochrana životného prostredia: Starostlivosť o životné prostredie a udržateľný rozvoj menej rozvinutých regiónov prostredníctvom environmentálnych projektov a iniciatív, ktoré znižujú negatívny vplyv na prírodu.
  • Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: Aktivity, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi a bojujú proti sociálnemu vylúčeniu.

História a KvalifikáciA

Pomoc vidieku už viac ako 10 rokov poskytuje poradenstvo a vzdelávanie v oblasti

cestovného ruchu, poľnohospodárstva a potravinárstva.
– V rámci zvýšenia kvalifikácie a profesionálnej odbornosti absolvovalo združenie semináre a školenia zamerané na tvorbu projektov na čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie.
– Je držiteľom osvedčení o absolvovaní  akreditovaných vzdelávacích aktivít:
„UPLATŇOVANIE NORIEM EÚ“  v oblasti  ochrany životného prostredia, hygieny
a welfare zvierat,
„EURÓPSKA DIMENZIA PODNIKANIA NA VIDIEKU“
 
Pravidelne informujeme o výzvach a aktualitách.
Speaker,At,Business,Workshop,And,Presentation.,Audience,At,The,Conference
Organizujeme vzdelávacie a demonštračné aktivity a kultúrne podujatia.

Vypracovanie žiadostí o NFP.

Poradenstvo pri implementácií projektov.

Napíšte nám

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte.