Pomoc vidieku

O aktivitách združenia Pomoc Vidieku sa dozviete z PDF dokumentu, ktorý sem pre Vás pripravili.

File: