Vzdelávanie

„Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“

Medzinárodná konferencia pod názvom „Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“, ktorá sa konala v dňoch 9. až 11. októbra 2023 v chate Pieniny v Lesnici (región Zamagurie) pod záštitou štátneho tajomníka MPRV SR Ing. Martina Kováča. Motto konferencie: „Prosperujúci vidiek – silný štát“. Konferencia bola určená podnikateľom na vidieku, členom VIPA SR a SZVTA, MAS, organizáciám 3. sektora, …

„Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“ Čítajte viac »

POMOC VIDIEKU NA AGROKOMPLEXE 2014 

Náš stánok sa opäť nachádzal v pavilóne M1 v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR. Mali sme možnosť stretnúť sa s našimi partnermi, priateľmi, ale aj osloviť odbornú a širokú verejnosť s ponukou našich súčasných a plánovaných aktivít. Počas výstavy sme sa zúčastnili viacerých odborných diskusií organizovaných a za účasti zástupcov Ministerstva